Serviceorganisation

Multeral har en rikstäckande serviceorganisation som består av tre huvudsakliga avdelningar.

MS

  • Certifierade eller tränade på utrustning från Henny Penny, Taylor, Nieco, Antunes, Scotsman, Prince Castle, Middleby och Welbilt m.fl.
  • Utgår från Stockholmsregionen och har ett rikstäckande nät av underentreprenörer

GS

  • Certifierade eller tränade på utrustning från Unox, Instanco, Kromet, Vitrum och Crem m.fl.
  • Utför garantiarbeten på utrustning från Wexiödisk och FKI.
  • Verkstad och lager i Örebro.
  • Erbjuder utbytesservice.

KS

  • Certifierade eller tränade på utrustning från Thermoplan, Bunn och Cimbali.
  • Rikstäckande serviceorganisation med verkstad och modulrenoveringscenter i Stockholm, Göteborg och Malmö.