Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete vilar på två hörnstenar, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet. Genom att anta SBTi-mål har vi förbundit oss att minska vår miljöpåverkan och sänka koldioxidutsläppen drastiskt.  Vi arbetar med social hållbarhet genom att följa FN:s tio principer och genomföra årliga medarbetarsamtal samt mäta nöjd medarbetarindex.

GHG-protokollet

Vi mäter våra utsläpp av koldioxid enligt GHG-protokollet. Det ger oss god insikt i var i processen som utsläppen genereras och vad vi kan göra för att minska dem.

SBTi

Vi har antagit vetenskapligt baserade klimatmål hos SBTI, Science Based Targets initiative. Det betyder att SBTi har godkänt Multerals kortsiktiga vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 38% fram till 2030, från 2021 års nivåer. Det är vad som krävs för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet.

 

Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapport 2022