Grill

En restauranggrill möjliggör för restauranger att grilla inomhus. Till skillnad från stekbord är grillarna i regel försedda med ett grillgaller vilket ger de karaktäristiska grillränderna. Det finns många typer av restauranggrillar, till exempel bandgrill med värme både från ovan och undersidan. Många restauranggrillar har jämn hetta och god temperaturkontroll.

Visvardis

GE 270CAT

Elektrisk grill för tillagning av kött, fisk och grönsaker. Försedd med två tillagningszoner. Termeraturen styrs av en energiregulator. Levereras komplett med vattenanslutning, en extra energiregulator och två elkablar för elanslutning. 3x400VAC 16kW.

Visvardis

GE 370CAT

Elektrisk grill för tillagning av kött, fisk och grönsaker. Försedd med tre tillagningszoner. Temperaturen styrs av en energiregulator. Levereras komplett med vattenanslutning, en extra energiregulator och två elkablar för elanslutning. 3x400VAC 12+12kW.

Nieco

JF74E

JF74 är den största grillen med Niecos BroilVection™-tekonogi. Grillen är utformad för att tillaga flera produkter samtidigt och passar verksamheter som tillagar mycket stora mängder. JF74 är energieffektiv och lätt att använda och underhålla. BroilVection™-tekonogin ger konsekventa resultat och låga driftskostnader.

Bandgrill

Bandgrillen är framtagen för att grilla stora mängder mat väldigt fort. Bandgrillen är vanlig på hamburgerrestauranger som har hög efterfrågan och vill kunna tillaga riktigt många kött per timme.

Lavastensgrill

En lavastensgrill är en grill för inomhusbruk. Lavastensgrillen är den vanligaste typen av restauranggrill och finns i många utföranden. Både el- och gasversioner är vanligt förekommande. En annan benämning på lavastensgrill är charbroiler.

Sammanfattningsvis ger både bandgrillen och lavastensgrillen de eftertraktade grillränderna, men med lite olika tillvägagångsätt.