Sök produkt:

Miljö- och kvalitetspolicy

Restaurangutrustning i Sverige AB arbetar rikstäckande med försäljning och service av storköksutrustning. Affärsmässig helhetssyn skall stödja utvecklingen av företaget och dess medarbetare.

Vi har nu ett certifierat miljöledningssystem enligt SS-EN ISO 14001:2004.
Se Certifikat >> (pdf)

Säkerhetsdatablad finns här >> (pdf)

Kompetens, engagemang och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för att vi med vårt breda sortiment kan erbjuda våra kunder specialanpassade och skräddarsydda lösningar och i samarbete med våra beställare främja att kvalitets- och miljöarbetet ständigt förbättras och utvecklas.

Genom att
  • Tillse att kundernas krav uppfylls
  • Undvika onödiga transporter
  • Öka återanvändning genom reparation och försäljning av begagnade maskiner
  • Utbyta miljöfarliga kemikalier, rengöringsmedel mot mindre miljöfarliga
  • Tillämpa förbyggande åtgärder för att förhindra föroreningar
  • Ha kompetens nog att vägleda kunder till energisnål utrustning
  • Ständigt följa gällande lagar och andra krav vi berörs av

Örebro 2011-10-27

Crister Wolff
VD